บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีเลิศ

เที่ยงตรงและเป็นธรรม แก่ลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

บริษัท เอสบี เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

ออกแบบและติดตั้งระบบท่อ pipeline, pressure vessel, hot water tank, compressed air tank, water tank, etc.
ออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน เช่น ถังลม ถังน้ำ ถังน้ำร้อน ถังแรงดัน
งานตรวจสอบรับรองความปลอดภัยงานถังแรงดันและหม้อไอน้ำโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งบ้าน สำนักงาน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงคอนกรีตและเคลือบพื้นและผนัง Floor coating
รับปรึกษางานวิศวกรรมเครื่องกล งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำทุกขนาด ทั้ง Fire tube, water tube
ทีมงานประสิทธิภาพ

บริษัทมีทีมงานวิศวกรผู้ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

มาตรฐานโรงงาน

สินค้าและเครื่องจักรได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ใส่ใจบริการลูกค้า

เอาใจใส่บริการลูกค้าเท่าเทียมกันทุกระดับ

สนใจติดต่องาน

โทร. 081-429-5207 e-mail : sbeng-contact@sbengineering-thailand.com

 

เป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ติดตั้ง งานระบบ แบบครบวงจร งานซ่อมบำรุงคอนกรีตและเคลือบพื้นและผนัง รวมถึงงานระบบปรับอากาศทั้งบ้าน สำนักงาน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม และงานตรวจสอบรับรองความปลอดภัยงานถังแรงดันและหม้อไอน้ำ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีเลิศ เที่ยงตรงและเป็นธรรม แก่ลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

สนใจงานติดต่อ 081-429-5207
sbeng-contact@sbengineering-thailand.com

บริษัท เอสบี เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
SB ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD.